اطلاعیه (۲)

مطب دوم دکتر مجید کیهانی فرد افتتاح گردید.

تهران – آیت الله کاشانی – بین اباذر و مهران – ساختمان ۱۰۷- ط۴ – پ۱۴

۴۴۰۳۲۶۷۴-۵ – ۰۲۱