بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب

آقای دکتر مجید کیهانی فرد متخصص مغز و اعصاب هستند. ایشان علاوه بر تخصص در این زمینه دارای مدرک فوق تخصص در رشته اینترونشن نرواسکولار هم می باشد.

دارا بودن برد تخصصی مغز و اعصاب، برد فوق تخصصی نورولوژی از ایتالیا، نشانه ای بر مهارت و دانش دکتر مجید کیهانی فرد می باشد.

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب

دکتر مجید کیهانی فرد مدرک عمومی خود را از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1378 و مدرک تخصص مغز و اعصاب خود را از دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال 1387 و مدرک فوق تخصص اینترونشن نرواسکولار خود را از دانشگاه سوییس در سال 1391 اخذ نموده اند.

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب تهران

عضویت در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله جزء افتخارات دکتر مجید کیهانی فرد می باشد که نشان دهنده عمق مهارت و توانایی ایشان در زمینه کاری شان می باشد.

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب تهران

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب ایران

بهترین دکتر متخصص مغز و اعصاب ایران