ویزیت رایگان دکتر مجید کیهانی فرد برای زلزله زدگان عزیز

دکتر مجید کیهانی فرد خود را شریک غم زلزله زدگان غرب کشور میداند و در مطبش پذیرای این عزیزان بصورت رایگان می باشد.

اشتراک گذاری