• ویزیت پزشک فوق تخصص مغز و اعصاب

  • نوار مغز

  • نوار عصب و عضله

  • آنژیو گرافی مغز

  • تزریق بوتاکس میگرن

  • سونوگرافی مغز و دایلر

  • خدمات توانبخشی