سکته مغزی چیست؟

سکته مغزی به آسیب مغز یا نخاع در نتیجه ی اختلال در یک شریان یا ورید گفته می شود. در مجموع دو نوع سکته مغزی وجود دارد نوع ایسکیمیک و نوع خونریزی دهنده.

سکته مغزی خونریزی دهنده به علت تخریب دیواره یک شریان اتفاق می افتد و منجر به خروج خون از عروق و ورود آن به مغز و اطراف مغز می شود. اما علت سکته ی ایسکیمیک کاهش شدید خون در قسمتهای مختلف مغز و در نتیجه مرگ سلولهای مغزی ناشی از نرسیدن خون به آن نقاط است.

در ایالات متحده امریکا شیوع سکته مغزی 700000 مورد در سال تخمین زده می شود. شیوع سکته مغزی ایسکیمیک تقریبا 300 نفر در هر 100000 نفر است. شیوع سکته در اقوام امریکایی ، آفریقایی بسیار بیشتر از سفید پوستان است . سکته های هموراژیک و خونریزی دهنده تقریباً 10% سکته ها را تشکیل می دهند که آن هم شیوع بیشتری در اقوام آمریکایی آفریقایی دارد تا اقوام آسیایی.

اختلافاتی که در سکته ی مغزی به واسطه تفاوت نژاد و قومیت وجود دارد از مواردی است که توجه بسیاری از محققین را به خودش جذب کرده. یکی از نکات جالبی که در مورد این سکته وجود دارد این است که اغلب بین ساعت 10 صبح  تا 12 اتفاق می افتد.

سکته هایی که ناشی از پیشرفت لخته در عروق بزرگ مغزی است اکثراً در شب اتفاق می افتد چرا که در آن زمان جریان خون کمتر است. از طرف دیگر سکته های آمبولیک که از نقاط دیگه لخته وارد شریان های مغزی می شود مثل سکته هایی که ناشی از نامنظمی ضربان قلب مثل فیبریلاسیون دهلیزی است اکثراً در زمان فعالیت اتفاق می افتد.

اشتراک گذاری