نوشته‌ها

آقایانی که اضافه وزن دارند، ریسک شکستگی استخوان زیادتر است

/
بر پایه تحقیقی که در انجمن سالانه انجمن رادیولوژی امریکای شم…