نوشته‌ها

هرنی دیسک گردن

/
در ناحیه گردن , مهره ها وضعیت بسیار جالبی دارند و توانایی حرکت…